Celkem 0 položek
0 Kč

HASICÍ PŘÍSTROJE

Hasicí přístroj v autě představuje základní ochranu proti požárům, které se mohou vyskytnout při nehodách, technických poruchách nebo dokonce spontánně. Nejde jen o bezpečnost řidiče a pasažérů, ale také o zodpovědnost vůči okolním účastníkům silničního provozu, kteří by mohli být ohroženi požárem z vašeho vozidla.


Hasicí přístroje jako nezbytná výbava

Práškový hasicí přístroj

Práškový hasicí přístroj je zařízení používané k hašení v počáteční fázi rozvoje ohně, jako prostředek požární ochrany. Obsahuje hasicí směs nejčastěji monoamoniumfosforečnanu a stlačeného vzduchu nebo dusíku, která umožňuje vytlačit prášek ven a směrovat ho ke zdroji ohně. Práškové hasicí přístroje jsou obvykle konstruovány pro jednorázové použití, avšak existují i víceúčelové a znovu plnitelné varianty.
Použití práškového hasicího přístroje je relativně jednoduché. Stačí zatáhnout za pojistku, zacílít trysku směrem k ohni a stisknout spoušť. Prášek se vytlačí ven v podobě oblaku, který potlačí hoření tím, že naruší kyslíkovou koncentraci v okolí ohně a chladí ho. Práškové hasicí přístroje mohou způsobit poškození elektrických zařízení, a proto se nedoporučují pro hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.
Práškové hasicí přístroje jsou vhodné pro různé druhy počátečních požárů jako jsou požáry třídy A hoření pevných látek, jako je dřevo nebo papír. A dále třídy B, kam spadají kapaliny, například oleje nebo paliva. Do třídy C řadíme některé plyny, které jsou obvykle velmi hořlavé a hlavně obtížně hasitelné.
Je třeba si uvědomit, že přenosný hasicí přístroj je pod konstantním tlakem z důvodů efektivního rozptylu materiálu do oblasti zdroje ohně. Proto při použití práškového hasicího přístroje je důležité postupovat podle pokynů výrobce a směrovat proud hasícího prášku tak, aby byl efektivní a bezpečný pro okolí. Taktéž je třeba si uvědomit, že prášek může vytvořit oblak, který omezuje viditelnost a může eventuálně způsobit i škody na elektronice nebo jiných citlivých zařízeních.

Výběr hasicího přístroje

Přenosné hasicí přístroje se liší vlastní hmotností hasiva. Zde má zákazník na výběr od 6 kg, přes 4 kg, 2 kg až po 1 kg. Existují hasicí přístroje, které je možné aplikovat opakovaně a poté provést opětovné plnění náplně. Je třeba se rozhodnout, zda bude hasicí přístroj použit pro využití v domácnosti, anebo spíše pro profesionální účely, případně lze zvolit kombinovaný typ v situacích, kdy je to dovolené. V případě, že má klient zájem, je možné vybrat hasicí přístroj vhodný k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000V, a to ze vzdálenosti minimálně 1 m. Uvážlivý výběr konkrétního typu hasicího přístroje je velmi důležitý, protože vysoká hasící účinnost hasícího přístroje zajistí efektivní a operativní zdolání požáru za co nejkratší dobu, a tím pádem minimalizuje případně škody a ztráty na majetku či ohrožení lidského zdraví. Obvyklý teplotní rozsah pro použití se pohybuje od -30 °C do 60 °C, takže zahrnuje veškeré klimatické podmínky našich zeměpisných šířek.
Šikovnou součástí hasicího přístroje je i plastová schránka na hasicí přístroj, kterou volíme dle velikosti, resp. hmotnosti hasicího přístroje. Tato schránka nabízí zpravidla i držák pomocí něhož ji připevníme zařízení na zeď v místě, kde je nejlépe k dispozici.

Hasicí přístroje do auta

Hasicí přístroje určené pro použití v autech jsou důležitou součástí bezpečnostní výbavy vozidla. Tyto hasicí přístroje mají za cíl umožnit rychlou reakci v případě požáru automobilu nebo jeho okolí a pomoci minimalizovat riziko škod na vozidle nebo ohrožení životů cestujících. Při použití hasicího přístroje je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny a doporučené vyzkoušené postupy.
Existují různé typy hasicích přístrojů určených pro použití v autech, zahrnující různé druhy hasicích prostředků a rozličné celkové kapacity zásobníku.
Některé běžné typy hasicích přístrojů pro automobily uvádíme v tomto přehledu.

Práškové hasicí přístroje

Jsou obvykle vybaveny hasicím práškem vhodným pro hašení požárů třídy A, B a C. Jsou široce používány pro jejich všestrannost, ale prášek může způsobit nežádoucí škody na elektronice a citlivých součástech.

Pěnové hasicí přístroje

Tyto hasicí přístroje používají k hašení požárů pěnu. Jsou vhodné pro požáry třídy A a B a typicky jsou méně poškozující pro elektroniku než práškové přístroje.

Kmenové hasicí přístroje

Kmenové hasicí přístroje používají stlačený dusík k hašení požárů. Jsou nejčastěji menší, lehčí a vhodné pro rychlé zásahy, ale jejich nevýhodou může být omezená kapacita.

CO2 hasicí přístroje

Zmíněné hasicí přístroje používají kapalný oxid uhličitý (CO2) k hašení požárů třídy B a C. Jejich předností je, že jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení, protože nezanechávají žádná rezidua.

Volba hasicího přístroje jako součást autovýbavy

Při výběru hasicího přístroje do auta je důležité zvážit typ požárů, kterým budete pravděpodobně čelit. Velice důležitým parametrem, který je třeba zvážit, je i velikost a zejména kapacita přístroje dle eventuálního rozsahu požáru. Každá země může mít své specifické normy a požadavky na hasící přístroje do aut, takže je dobré se seznámit s místními předpisy a doporučeními. Některé členské země Evropské unie mají totiž nařízení, udělující povinnost majitelům osobních automobilů vozit hasicí přístroj jako součást nezbytné výbavy.

Pravidelný servis je základem úspěchu

Co je velmi důležité, je pravidelný každoroční servis zahrnující kontrolu hasicího přístroje, aby byl v dobrém stavu a zejména plně funkční v případě náhlého a nenadálého výskytu požáru.

Naše firma Polychroma s.r.o. z Krnova se dlouhodobě zabývá prodejem rozličných typů hasicích přístrojů a rádi nabídneme ten nejlepší typ zařízení i vám. Máte-li zájem o cenné rady ohledně této problematiky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí e-mailové zprávy a naši odborní pracovníci se vám budou ochotně věnovat.