Dočasné omezení provozní doby kamenné prodejny.
21.9. - 27.9.2023 / 7:00 - 12:00 hodin
29.9.2023 / ZAVŘENO

Celkem 0 položek
0 Kč

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Hasící přístroj v autě představuje základní ochranu proti požárům, které se mohou vyskytnout při nehodách, technických poruchách nebo dokonce spontánně. Nejde jen o bezpečnost řidiče a pasažérů, ale také o zodpovědnost vůči okolním účastníkům silničního provozu, kteří by mohli být ohroženi požárem z vašeho vozidla.


Hasící přístroje jako nezbytná výbava

Práškový hasící přístroj

Práškový hasící přístroj je zařízení používané k hašení v počáteční fázi rozvoje ohně, jako prostředek požární ochrany. Obsahuje hasící směs nejčastěji monoamoniumfosforečnanu a stlačeného vzduchu nebo dusíku, která umožňuje vytlačit prášek ven a směrovat ho ke zdroji ohně. Práškové hasící přístroje jsou obvykle konstruovány pro jednorázové použití, avšak existují i víceúčelové a znovu plnitelné varianty.
Použití práškového hasícího přístroje je relativně jednoduché. Stačí zatáhnout za pojistku, zacílít trysku směrem k ohni a stisknout spoušť. Prášek se vytlačí ven v podobě oblaku, který potlačí hoření tím, že naruší kyslíkovou koncentraci v okolí ohně a chladí ho. Práškové hasící přístroje mohou způsobit poškození elektrických zařízení, a proto se nedoporučují pro hašení požárů elektrických zařízení pod napětím.
Práškové hasící přístroje jsou vhodné pro různé druhy počátečních požárů jako jsou požáry třídy A hoření pevných látek, jako je dřevo nebo papír. A dále třídy B, kam spadají kapaliny, například oleje nebo paliva. Do třídy C řadíme některé plyny, které jsou obvykle velmi hořlavé a hlavně obtížně hasitelné.
Je třeba si uvědomit, že přenosný hasící přístroj je pod konstantním tlakem z důvodů efektivního rozptylu materiálu do oblasti zdroje ohně. Proto při použití práškového hasícího přístroje je důležité postupovat podle pokynů výrobce a směrovat proud hasícího prášku tak, aby byl efektivní a bezpečný pro okolí. Taktéž je třeba si uvědomit, že prášek může vytvořit oblak, který omezuje viditelnost a může eventuálně způsobit i škody na elektronice nebo jiných citlivých zařízeních.

Výběr hasícího přístroje

Přenosné hasící přístroje se liší vlastní hmotností hasiva. Zde má zákazník na výběr od 6 kg, přes 4 kg, 2 kg až po 1 kg. Existují hasící přístroje, které je možné aplikovat opakovaně a poté provést opětovné plnění náplně. Je třeba se rozhodnout, zda bude hasící přístroj použit pro využití v domácnosti, anebo spíše pro profesionální účely, případně lze zvolit kombinovaný typ v situacích, kdy je to dovolené. V případě, že má klient zájem, je možné vybrat hasící přístroj vhodný k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000V, a to ze vzdálenosti minimálně 1 m. Uvážlivý výběr konkrétního typu hasícího přístroje je velmi důležitý, protože vysoká hasící účinnost hasícího přístroje zajistí efektivní a operativní zdolání požáru za co nejkratší dobu, a tím pádem minimalizuje případně škody a ztráty na majetku či ohrožení lidského zdraví. Obvyklý teplotní rozsah pro použití se pohybuje od -30 °C do 60 °C, takže zahrnuje veškeré klimatické podmínky našich zeměpisných šířek.
Šikovnou součástí hasícího přístroje je i plastová schránka na hasící přístroj, kterou volíme dle velikosti, resp. hmotnosti hasícího přístroje. Tato schránka nabízí zpravidla i držák pomocí něhož ji připevníme zařízení na zeď v místě, kde je nejlépe k dispozici.

Hasicí přístroje do auta

Hasící přístroje určené pro použití v autech jsou důležitou součástí bezpečnostní výbavy vozidla. Tyto hasící přístroje mají za cíl umožnit rychlou reakci v případě požáru automobilu nebo jeho okolí a pomoci minimalizovat riziko škod na vozidle nebo ohrožení životů cestujících. Při použití hasícího přístroje je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny a doporučené vyzkoušené postupy.
Existují různé typy hasících přístrojů určených pro použití v autech, zahrnující různé druhy hasících prostředků a rozličné celkové kapacity zásobníku.
Některé běžné typy hasících přístrojů pro automobily uvádíme v tomto přehledu.

Práškové hasící přístroje

Jsou obvykle vybaveny hasícím práškem vhodným pro hašení požárů třídy A, B a C. Jsou široce používány pro jejich všestrannost, ale prášek může způsobit nežádoucí škody na elektronice a citlivých součástech.

Pěnové hasící přístroje

Tyto hasící přístroje používají k hašení požárů pěnu. Jsou vhodné pro požáry třídy A a B a typicky jsou méně poškozující pro elektroniku než práškové přístroje.

Kmenové hasící přístroje

Kmenové hasící přístroje používají stlačený dusík k hašení požárů. Jsou nejčastěji menší, lehčí a vhodné pro rychlé zásahy, ale jejich nevýhodou může být omezená kapacita.

CO2 hasící přístroje

Zmíněné hasící přístroje používají kapalný oxid uhličitý (CO2) k hašení požárů třídy B a C. Jejich předností je, že jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení, protože nezanechávají žádná rezidua.

Volba hasícího přístroje jako součást autovýbavy

Při výběru hasícího přístroje do auta je důležité zvážit typ požárů, kterým budete pravděpodobně čelit. Velice důležitým parametrem, který je třeba zvážit, je i velikost a zejména kapacita přístroje dle eventuálního rozsahu požáru. Každá země může mít své specifické normy a požadavky na hasící přístroje do aut, takže je dobré se seznámit s místními předpisy a doporučeními. Některé členské země Evropské unie mají totiž nařízení, udělující povinnost majitelům osobních automobilů vozit hasící přístroj jako součást nezbytné výbavy.

Pravidelný servis je základem úspěchu

Co je velmi důležité, je pravidelný každoroční servis zahrnující kontrolu hasícího přístroje, aby byl v dobrém stavu a zejména plně funkční v případě náhlého a nenadálého výskytu požáru.

Naše firma Polychroma s.r.o. z Krnova se dlouhodobě zabývá prodejem rozličných typů hasících přístrojů a rádi nabídneme ten nejlepší typ zařízení i vám. Máte-li zájem o cenné rady ohledně této problematiky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí e-mailové zprávy a naši odborní pracovníci se vám budou ochotně věnovat.